Kategórie

Vydavatelia

Odber noviniek

 

Doručovanie zásielok

 

Odberateľ uhradí náklady za dopravu:

Spôsob dopravy  Objednávka do 15,00€ Objednávka nad 15,01€
Doprava kuriérom v SR 6€  6€
Doprava na dobierku v SR  2,80€ 3,70€

Dopravu poštou (balík, listová zásielka), úhrada je bankový prevod.

 2,40€ 3,30€


Riešenie problémov pri dodávke :
Ak Dodávateľ vyexpeduje Odberateľovi iný tovar, ako je uvedené v dodacom liste, alebo počet kusov je vyšší ako počet ks na dodacom liste, je povinný Odberateľ túto skutočnosť oznámiť ihneď najneskôr do 24 hodín Dodávateľovi mailom na nasledovnú adresu: knihy@prohuman.sk a dohodne si so zástupcami Dodávateľa ďalší postup. Zároveň obratom predmetný tovar zámeny (alebo vyšší počet ks), najneskôr do troch pracovných dní vráti naspäť Dodávateľovi na jeho náklady (doprava na náklady príjemcu) a to podľa pokynov Dodávateľa. Tovar nesmie byť rozbalený a ani nijakým spôsobom poškodený. K tovaru priloží Odberateľ kópiu dodacieho listu / Faktúry s vyznačenou nezrovnalosťou.

Reklamácia zlej dodávky pri tovare:
Pri osobnom odbere tovaru v sídle firmy je Odberateľ povinný si skontrolovať preberaný tovar s Dodacím listom resp. s Faktúrou v prítomnosti skladníka, ktorý mu tovar odovzdáva. Akékoľvek neskoršie reklamácie Dodávateľ neakceptuje.

V prípade expedície tovaru prepravnou službou je Odberateľ povinný nahlásiť akúkoľvek nezrovnalosť voči sprievodným dokladom (Dodací list, Faktúra atď.) ihneď po prevzatí zásielky najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia. Túto skutočnosť oznámi mailom na adresu knihy@prohuman.sk a dohodne si so zástupcami Dodávateľa ďalší postup. Akékoľvek neskoršie reklamácie uplatňované Odberateľom po dni prevzatia zásielky resp. po uplynutí 3 pracovných dní od prevzatia nie je možné akceptovať.