Kategórie

Vydavatelia

Odber noviniek

Sociálna prevencia - teória a prax , 2016

Sociálna prevencia - teória a prax , 2016

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. a kol.

Viac detailov


11,90 € s DPH

978-80-89535-21-7

Pridať k prianiam

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si tiež kúpili:

8 Produktov v rovnakej kategórii:

Monografia pod názvom „Sociálna prevencia – teória a prax“ je len malým príspevkom, ako uchopiť niektoré teoretické východiská a ako sa naučiť lepšie spoznať niektoré problémové oblasti, ktoré s uplatňovaním sociálnej prevencie úzko súvisia.

Čitateľom predkladáme prepracované vydanie „Sociálnej prevencie“ obohatené najmä o aplikačnú časť v preventívnom pôsobení, podujali sme sa zároveň sprostredkovať študentom súbor informácií o praktickom uplatnení prevencie pri riešení vybraných sociálnych problémov. Obsah a usporiadanie štruktúry monografie bolo predmetom diskusie nie len samotných prispievateľov, ale aj iných odborníkov z akademického prostredia a stavovských organizácii. Autori jednotlivých častí dospeli k presvedčeniu, že obsahom musí byť predovšetkým  vymedzenie sociálnej prevencie, charakteristika jej účastníkov, popis subjektov podieľajúcich sa na realizovaní sociálnej prevencie a uplatnenie prevencie na jej rôznych úrovniach v praxi. Obohatením prepracovaného vydanie sú príspevky ďalších spoluautorov, ktorí prijali ponuku sprostredkovať témy so zameraním najmä na aplikačnú prax. Cieľom predkladanej publikácie je teda sprostredkovať študentom a odborníkom z praxe s rôznym profesijným zameraním dostatok informácií, ktoré nevyhnutne potrebujú získať jednak pri štúdiu niektorých konkrétnych študijných predmetov, ako je sociálna prevencia ale aj sociálna patológia, sociálne poradenstvo a sociálna práca s rôznymi cieľovými skupinami ale aj pri výkone svojich odborných činností v oblasti preventívneho pôsobenia.

Rok vydania: 2016