Kategórie

Vydavatelia

Odber noviniek

Supervízia v sociálnej práci (teória, prax, výskum)

Supervízia v sociálnej práci (teória, prax, výskum)

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

PhDr. Bohuslav Kuzišin, PhD.

Viac detailov


11,90 € s DPH

978-80-89271-87-0

Pridať k prianiam

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si tiež kúpili:

8 Produktov v rovnakej kategórii:

Nároky, ktoré sú kladené na sociálnych pracovníkov si postupne, ako súčasť skvalitňovania odbornej činnosti vyžiadali aj využitie supervízie v ich odbornej praxi. Vznikla tak postupne potreba legislatívne upraviť aj supervíziu, ako integrálnu súčasť skvalitňovania výkonu sociálnej práce. Dnes je vo viacerých právnych normách upravená nielen profesia sociálneho pracovníka, ale aj supervízia, a to napríklad v zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Snahou autorov bolo predstaviť v predkladanej monografii v prvej časti teoretický rámec supervízie na základe vlastného poznania prostredníctvom diskusií o supervízii v rámci jednotlivých výcvikov supervízorov ale aj z podnetov priekopníka supervízie na Slovensku nášho nemeckého priateľa a lektora Martina Scherpnera. V ďalšej  časti predstavujeme študentom v odbore sociálna práca, ako aj praktikom  niektoré metódy a techniky v činnosti supervízora. Chceli sme týmto sprostredkovať nahliadnutie do „kuchyne“ supervízora a poskytnúť niektoré podnety pre ich supervíznu činnosť.

Zároveň autori v poslednej časti prezentujú výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na monitorovanie súčasného stavu v poskytovaní supervízie na Slovensku s cieľom poskytnúť aspoň orientačný prehľad o tom ako sa supervízia na Slovensku prezentuje s odstupom desiatich rokov, kedy boli vyškolení prví supervízori pre supervidovanie činnosti v oblasti sociálnej práce. 

 

 


Podrobná recenzia

 

Rok vydania: 2013
Počet strán: 207
ISBN 978-80-971445-0-0