Sociální práce v praxi

Sociální práce v praxi

Matoušek, Oldřich; Koláčková, Jana; Kodymová, Pavla

Viac detailov


21,50 € s DPH

9788073678180

Pridať k prianiam

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si tiež kúpili:

19 Produktov v rovnakej kategórii:

Současná sociální práce zkoumá i v praxi řeší širokou škálu sociálních problémů týkajících se nejrůznějších skupin lidí. Užívá k tomu mnohé poměrně obecné přístupy společné prakticky všem sociálním pracovníkům (jejich popisu se věnovala kniha Metody a řízení sociální práce, Portál 2003). Kromě toho však naplňování potřeb určitých typů klientů vyžaduje také řadu znalostí a odborných postupů vázaných na jednotlivé cílové skupiny.
V této knize čtenář nalezne základní informace o nejrůznějších skupinách, s nimiž se sociální pracovník ve své praxi setkává, a o metodách práce s nimi. Zahrnuty jsou zneužívané, týrané a zanedbávané děti a jejich rodiny; rodiny s jedním rodičem, v rozvodu a mnohoproblémové; nezaměstnaní; bezdomovci; uprchlíci; duševně nemocní; lidé s mentálním nebo tělesným postižením; ženy, které se prostituují; riziková mládež; pachatelé trestné činnosti a práce v rámci probační a mediační služby; staří lidé a umírající. Výklad je ilustrován případovými studiemi, text je doplněn praktickými informacemi, kontaktními adresami apod.


Kód produktu:    21105405   

EAN:    9788073678180
Vydavatel:    Portál   

Rok vydání:    2010
Počet stran:    352   

ISBN:    978-80-7367-818-0

Vazba:    pevná

 

Sociální práce v praxi (obsah)

1. Klientův přirozený svět jako východisko sociální práce
Literatura

2. Sociální práce s dětmi a jejich rodinami
Posuzování špatného zacházení s dítětem
Charakteristiky obětí a jejich rodin
Reakce společnosti na špatné zacházení s dítětem
Možnosti intervence
Preventivní programy
Literatura

3. Sociální práce s osamocenými rodiči
Osamocený rodič
Rizika osamoceného rodičovství
Podpora osamocených rodičů
Principy sociální práce s osamocenými rodiči
Literatura

4. Sociální práce s rodinami v rozvodu
Manželství jako soustava smluv
Typy rozvodů
Rozvod jako proces
Postavení dítěte v průběhu rozvodu a po něm
Principy pomoci
Řešení porozvodových sporů o děti
Literatura

5. Sociální práce s mnohoproblémovými rodinami
Pokusy o interpretaci chování MPR
Principy terapeutické práce s MPR
Literatura

6. Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými
Terminologie
Koncepce ucelené rehabilitace
Ideál inkluze, případně integrace
Východiska sociální práce se zdravotně znevýhodněnými
Závěr
Literatura

7. Sociální práce s lidmi s mentálním postižením
Principy a cíle práce s mentálně postiženými
Nástin vývoje služeb pro mentálně postižené
Metody a techniky
Zapojení a spolupráce vybraných profesí
Přehled poskytovaných služeb
Způsoby hodnocení kvality
Literatura

8. Sociální práce s duševně nemocnými
Sociální pracovník jako poskytovatel péče o duševně nemocné
Sociální práce v kontextu komunitní péče o duševně nemocné
Práce s rodinou duševně nemocných
Specifické potřeby duševně nemocných
Podpora svépomocného hnutí, obhajování práv klientů
Měření úspěšnosti programů a intervencí
Závěr
Literatura

9. Sociální práce se starými lidmi
Kritické body v sociální práci se seniory
Sociální práce se seniory ve zdravotnických zařízeních
Sociální práce se starými lidmi v domácím prostředí a v komunitě
Sociální práce se seniory v rezidenčních zařízeních
Péče o člověka s demencí
Vybrané metody sociální práce se seniory upoutanými na lůžko, s těžkým postižením a s omezením v pohybu nebo v komunikaci
Kvalita sociální práce se seniory
Literatura

10. Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici
Potřeby nemocného
Paliativní medicína
Hospice
Vlastní sociální práce s umírajícími
Literatura

11. Sociální práce s uživateli drog
Cílová skupina
Cíle a principy práce s uživateli drog
Druhy služeb a zařízení, které jsou v ČR zaměřeny přímo na práci s uživateli drog
Sociální práce v nízkoprahových službách
Sociální práce v průběhu pobytové léčby
Sociální práce v následné péči
Hodnocení kvality služeb
Literatura

12. Sociální práce s oběťmi násilí v rodině
Pachatelé a oběti
Reakce společnosti na domácí násilí
Výsledky šetření obětí v Bílém kruhu bezpečí
Principy práce s oběťmi domácího násilí
Literatura

13. Sociální práce s ženami, které poskytují placené sexuální služby
Charakteristiky žen, které poskytují sexuální služby
Společnost a prostituce
Strategie a cíle sociální práce s prostitutkami
Metody práce v závislosti na prostředí
Literatura

14. Sociální práce s rizikovou mládeží
Hlavní typy rizik
Instituce a služby zabývající se rizikovou mládeží -- situace v České republice
Druhy programů pro ohrožené děti a mládež
Efektivita programů
Vodítka pro konstrukci funkčního programu
Literatura

15. Sociální práce v rámci probační a mediační služby
Cílová skupina
Poslání, cíl a zásady činnosti PMS
Historie vzniku PMS
Sociální práce v PMS
Literatura

16. Sociální práce s nezaměstnanými
Druhy a příčiny nezaměstnanosti
Rizikové skupiny
Psychické důsledky nezaměstnanosti
Sociální důsledky nezaměstnanosti
Genderový mainstreaming
Principy sociální práce s nezaměstnanými
Literatura

17. Sociální práce s bezdomovci
Charakteristika cílové skupiny
Příčiny bezdomovectví
Bezdomovectví -- praktické přístupy
Organizace pracující s bezdomovci
Závěr
Literatura

18. Sociální práce s uprchlíky
Cílová skupina
Principy práce s uprchlíky
Legislativní rámec sociální práce s uprchlíky v ČR
Typy sociálních služeb poskytovaných uprchlíkům
Specifika sociální práce s uprchlíky
Spolupráce s jinými profesionály
Problémy v systému pomoci uprchlíkům

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa